Overview

To view this event in English please click here

Ymunwch â ni am y digwyddiad rheolaidd hwn fydd yn cael ei gynnal ar y dydd Mawrth cyntaf o bob mis. Mae hwn yn gyfle i glywed gan siaradwyr gwadd ar amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â bod yn fyfyriwr yng Nghymru. Mae hefyd yn gyfle i gyfarfod a chysylltu gyda myfyrwyr eraill.

Bwriedir i’n digwyddiadau ar-lein fod yn fannau croesawgar a chyfeillgar. Dylech ddarllen ein Cod Ymddygiad cyn ymuno â’r sesiwn hon a’i gadw mewn cof pan fyddwch chi’n cymryd rhan.

Gwesteiwr: Hanna

Ymunwch ar Microsoft Teams